Karolin Kronander
2015 04 16

Karolin Kronander

Att få med sig medarbetarna – enda sättet att få saker att hända!

Förra veckan var min kollega Viktoria och jag på konferens och lyssnade på många inspirerande talare kring olika HR frågor. En av talarna var David Novak, Executive Chairman of YUM! Brands, en av världens största restaurangkedjor. Novak har blivit omnämnd som ”2012 CEO of the year” av Chief Executive magazine samt en av ”100 Best […]

— Att få med sig medarbetarna – enda sättet att få saker att hända!

Caroline Lund
2015 04 15

Caroline Lund

Har du någon kollega som sprider dålig energi?

DI har publicerat en artikel där de har tittat på effekterna av medarbetare som påverkar arbetsklimatet på ett mycket negativt sätt. Runt en mycket negativ medarbetare ökar risken för att andra medarbetare säger upp sig med 54%. Det räcker med att 2 av 20 i en grupp stör för att det ska ha negativa effekter […]

— Har du någon kollega som sprider dålig energi?

Sylwia Lindén
2015 04 13

Sylwia Lindén

Milleniumgenerationen förändrar affärslivet

En av de största generationerna genom tiderna är milleniumgenerationen – födda mellan 1980 och 2000. De tar allt större plats i affärslivet och kommer enligt många att radikalt förändra sättet vi gör affärer på. De är uppvuxna i en tid där förändring är konstant, där teknikutveckling sker i en allt mer accelrerande takt och där […]

— Milleniumgenerationen förändrar affärslivet

Viktoria Lindhé
2015 04 10

Viktoria Lindhé

Talent Management is the new black

Talent Management är ordet på mångas läppar sedan flera år. Organisationerna vet att de aktivt behöver arbeta på att både behålla och attrahera talanger för att överleva på lång sikt. Häromveckan var jag på en konferens och fick detta bekräftat återigen. En av talarna, Marie Claire Barker från MEC Global använde det populistiska uttrycket ”Talent […]

— Talent Management is the new black

Sylwia Lindén
2015 03 31

Sylwia Lindén

Tio saker du kan göra som förändrar er kultur

Laszlo Bock, en tidigare medarbetare på Google, har nyligen gett ut en bok där han reflekterar över vad som egentligen skapade kulturen på Google. Trots att det han tar upp egentligen inte är direkt markbrytande så förtjänar det både lite uppmärksamhet och eftertanke. Här är tio saker du skulle kunna börja göra imorgon för att […]

— Tio saker du kan göra som förändrar er kultur