Fredrik Johansson
2015 10 13

Fredrik Johansson

Fyra frågor du som HR bör ställa till er marknadschef

Att veta vad kunderna tycker om er är viktigt – att få kunderna att tycka bra om er är viktigare. Det är bara att gå till dig själv – hur reagerar du om du svarar lågt på en undersökning och inte får någon återkoppling? Det om något ökar missnöjet! Att se till så att det […]

— Fyra frågor du som HR bör ställa till er marknadschef

Peter Bolinder
2015 10 08

Peter Bolinder

”Ryktet om min död är betydligt överdrivet”

I senaste numret av Tidningen Chef läser jag artikeln ”Dags att skrota medarbetarundersökningen?” som bygger på en undersökning av 550 chefer och en intervju med Peter Svensson, forskare vid Företagsekonomiska Institutionen vid Lunds Universitet. Slutsatsen i artikeln är att resultatet blir liggande och att uppföljningen är bristfällig, att undersökningarna kostar mycket både tid och pengar, […]

— ”Ryktet om min död är betydligt överdrivet”

Sylwia Lindén
2015 09 29

Sylwia Lindén

Om du vill nå förändring – underskatta inte vikten av rolig visualisering

Jag blir alltid lika glad när jag ser mer kreativa lösningar på hur man kan följa upp mål och nyckeltal i organisationer. I många företag så kan styrning och uppföljning tyvärr likställas med ett siffergnagande där ansvariga veckovis går igenom statusen för sina medarbetare. Oftast så underskattar man vikten av en tydlig och agerbar uppföljning, […]

— Om du vill nå förändring – underskatta inte vikten av rolig visualisering

Peter Bolinder
2015 09 23

Peter Bolinder

Fastna inte i historiken för då missar ni framtiden

Ett storföretag uttryckte frustration över sin medarbetarundersökning som de genomför vartannat år (med en annan leverantör). De brottas med en process och en metod som har vuxit fast i organisationen. Att historiskt kunna följa utvecklingen på olika index och jämföra mot benchmark har blivit viktigare än att den är ett operativt ledningsverktyg. Det här är […]

— Fastna inte i historiken för då missar ni framtiden

Netsurvey
2015 09 16

Sept2015

Varför högsta ledningen bör ta ledarskapet på allvar

Behöver ni förankra synen på att ett bra ledarskap är nyckel till framgång? Då är det ett tips att läsa bloggen Varför högsta ledningen bör ta ledarskapet på allvar som vår kollega Jana Janssen har bloggat hos HR-Sverige.

— Varför högsta ledningen bör ta ledarskapet på allvar