Kundundersökningar

Ökad kundlojalitet genom kontinuerlig feedback och en kundorienterad organisation

Nyckeln till att öka kundlojaliteten är att bygga en företagskultur som lär av varje kundkontakt och snabbt agerar på kundens feedback. Våra kundundersökningar hjälper er att förstå vad som driver kundlojalitet hos era kunder, för att ni ska kunna förbättra kundupplevelsen och stärka lojaliteten.


Välj rätt typ av undersökning

För att ni ska lyckas med er kundundersökning hjälper vi er att definiera ett syfte och välja mätmetoder och frågor så att resultatet blir så användbart som möjligt – både operativt och strategiskt.

Resultat som är lätta att arbeta med

Att mäta ändrar ingenting. Det är arbetet med resultatet som ger förändring. Alla våra undersökningar är gjorda för att resultatet ska vara enkelt för alla i er organisation att jobba med.

 

Lyckas med din kundundersökning Del 1

White paper

Här får du tips för att formulera ett tydligt syfte med din undersökning som hjälper er att definiera din målgrupp och bygga en undersökning som träffsäkert når fram till de kunder du vill mäta.

*Du måste ange en företagsadress för att ladda ner

Fler white papers här


En av Netsurveys styrkor är deras webbverktyg. Dels kan varje Key Account Manager gå in och jobba med sina kunder, dels kan vi enkelt få en helhetsbild över koncernens resultat och förbättringsarbete.

Kennet Högman, Regionchef Norra Europa, Loomis

Ladda ner case

Netsurvey är lyhörda, professionella och kunniga. De är långt mer än vår undersökningsleverantör – de är våra trusted advisors.

Per-Arne Håkansson, Group Vice President HR & Corporate Communications, Munters

Ladda ner case

Kontakt!

Fyll i din e-post

Så kontaktar vi dig så snart vi kan