Nöjd Kund Index

Mät och följ upp era kundrelationer för att få mer nöjda kunder

Vår kundundersökning utgår ifrån era mål och er strategi och fokuserar på det viktiga förbättringsarbetet efter undersökningen. Undersökningen är väl beprövad och dessutom lätt att genomföra, vilket ger en hög svarsfrekvens.

Resultatet ger era grupper ett underlag med områden som är viktiga att prioritera för att öka kundnöjdheten. Vår uppföljningsprocess ger grupperna stöd i att ta fram konkreta handlingsplaner så att ni når förändring.


Varje grupp får unika förbättringsområden

Varje grupp får en unik rapport med aktuella fokusområden som just de behöver arbeta med för att öka kundnöjdheten. Det hjälper er att rikta kraften hos era medarbetare åt rätt håll.

Enkelt för kunden

Tillsammans med er väljer vi ut få men relevanta frågor så att era kunder kan svara på undersökningen både snabbt och enkelt. Enkäten är responsiv och smidig att svara på både i telefon och på datorn.

 

Lyckas med din kundundersökning Del 1

White paper

Här får du tips för att formulera ett tydligt syfte med din undersökning som hjälper er att definiera din målgrupp och bygga en undersökning som träffsäkert når fram till de kunder du vill mäta.

*Du måste ange en företagsadress för att ladda ner

Fler white papers här


Kontakt!

Fyll i din e-post

Så kontaktar vi dig så snart vi kan