Effekterna av medarbetar­engagemang på kund­relationer och lönsamhet

White paper - Företagsledare vet intuitivt att engagerade medarbetare är avgörande för att nå goda affärsresultat, men många har en utmaning i att koppla engagemang till andra affärsnyckeltal. Den här studien påvisar sambanden mellan medarbetar­relationer, kundrelationer och lönsamhet. Resultaten visar tydligt kopplingen mellan engagerade medarbetare och ökad kundlojalitet och lönsamhet.

Hämta vårt White Paper

*Du måste ange en företagsadress för att ladda ner