Human Capital Trends 2017 – Nya tider kräver nya regler

| Av: admin Kategorier: Change Management, Employer Branding, Engagemang, Ledarskap

Deloittes årliga undersökning Human Capital Trends är här. Över 10.000 affärsledare och HR chefer från 140 länder har svarat på vad de ser som sina största utmaningar. Den röda tråden är som vanligt förändring. Den teknologiska utvecklingen är raketartad, men har inte följts åt av lika stora produktivitetsökningar i arbetslivet. Att hjälpa organisationer att dra mer nytta av den tekniska utvecklingen är HRs främsta uppgift – som handlar om att hitta nya sätt att organisera ett företag på, nya sätt att leda och utveckla medarbetare på och nya sätt att linjerar dem med affärsstrategin. Det här är första bloggen i en serie där vi sammanfattar rapporten och dess förslag på var organisationer kan börja arbeta.

HR har en viktig roll att spela i att hjälpa organisationer att förvalta alla de möjligheter som den teknologiska utvecklingen ger upphov till. Ofta pratar man om att det är svårt att förändras, men då kan det vara bra att påminna sig om att vi som privatpersoner ofta är mer digitala än vad vi är i vårt arbetsliv, så det är långt ifrån någon omöjlighet. Grafen nedan visar olika grader av förändring som har skett inom olika områden – teknik, privat, företag och lagar och regler. Tänk på avståndet mellan kurvorna 1, 2 och 3 som möjlighetsfönster – om man lyckas minska gapet mellan kurvorna betyder det att man utnyttjar teknikens möjligheter bättre. Det här är i mångt och mycket HRs jobb och utmaning. Att minska avståndet mellan kurvorna kräver handling och för att göra rätt behöver man förstå förändringarna och utveckla nya förhållningssätt till människor, arbete och organisation. I den här bloggen ger vi en snabb översikt över alla 10 trender för att djupdyka i vissa senare.

Trend 1 – Att organisera sig för framtiden: Att aktivt driva arbetet med att gå ifrån hierarkiska strukturer till nätverk av team.

Trend 2 – Karriärer och lärande i ständig utveckling: Att möta medarbetarnas förväntningar på ständig utveckling med lärandeupplevelser som snabbt och enkelt bygger färdigheter på medarbetarnas egna villkor.

Trend 3 – Nya sätt att attrahera talanger: Att använda nya metoder för att hitta talangerna, att bygga ett employer brand som attraherar dem och bli bättre på att förstå vilka medarbetare som bäst passar för jobbet, i teamet och på företaget.

Trend 4 – Medarbetarupplevelsen: Att med grunden i engagemang och kultur vidga vyerna och se till hela medarbetarens resa, genom nya sätt att både mäta och utveckla den.

Trend 5 – Performance Management: Att gå ifrån de mer traditionella utvärderingarna till att ha ständig fokus på feedback och coachning – och följa hur det påverkar såväl kultur som produktivitet.

Trend 6 – Genombrott för en ny typ av ledarskap: Nya organisationer behöver nya ledare – som ser förändring som det konstanta och frodas i nätverk snarare än hierarkier.

Trend 7 – Digital HR: Att se bortom digitala HR processer och istället fokusera på plattformar och digitala arbetsplatser, med påverkan långt utanför HR-avdelningen.

Trend 8 – People Analytics: Data om medarbetarna blir viktigare och påverkar hela verksamheten, dess ledarskap och allt ifrån hur man förvärvar talanger till att utvärdera och driva finansiella resultat.

Trend 9 – Mångfald och inkludering genom nya processer: att från högsta ledning ta ansvar för, och driva, nya processer och arbetssätt som förmår ta bort dolda fördomar i allt ifrån rekrytering till befordran.

Trend 10 – Framtidens arbetssätt och arbetsstyrka: Den artificiella intelligensen utvecklas allt mer och ändrar mångas arbetsuppgifter, samtidigt som de som arbetar för företaget kan bestå av såväl frilansare som crowd-source:ade problemlösare. Då behövs nya sätt att betrakta arbetsstyrkan på och nya sätt att få arbetet gjort.

Årets rapport konstaterar också att HR är mitt uppe i en egen transformation. I takt med att HR får ett större affärsmässigt mandat och får nya områden att ansvara för och driva ställer det nya krav på hur HR organiserar sitt eget arbete. Det skapar nya möjligheter, men kan också ge en del växtverk – från undersökningen 2016 har antalet HR team som anger att deras förmågor är bra till utmärkta sjunkit från 39 till 36 procent. Därför hoppas vi att de kommande tre bloggarna där vi djupdyker i trenderna Att organisera sig för framtiden, Medarbetarupplevelsen och En ny typ av ledarskap kan hjälpa er att förstå var ni bäst behöver rikta er uppmärksamhet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Bloggat hos oss

Till bloggen