Effekterna av medarbetar­engagemang på kund­relationer och lönsamhet

Företagsledare vet intuitivt att engagerade medarbetare är avgörande för att nå goda affärsresultat, men många har en utmaning i att koppla engagemang till andra affärsnyckeltal. Den här studien påvisar sambanden mellan medarbetar­relationer, kundrelationer och lönsamhet. Resultaten visar tydligt kopplingen mellan engagerade medarbetare och ökad kundlojalitet och lönsamhet.

Hämta vårt white paper

*Du måste ange en företagsadress för att ladda ner

Fler white papers här


Kunskapsbank

Till kunskapsbanken