Argumenten du behöver för att göra HR-frågorna till företagets viktigaste prioritering

Det finns tydliga kopplingar mellan frågor som rör medarbetarna och ett företags lönsamhet. Många kan instinktivt hålla med men det är fortfarande ganska få som faktiskt räknar på sambanden. För att hjälpa företag att fokusera på viktiga frågor som rör medarbetarengagemang och ledarskap har vi analyserat data om företags lönsamhet och tillväxt tillsammans med företags medarbetarundersökningar. Detta för att visa hur engagerade medarbetare med bra chefer är mer lönsamma och har högre tillväxt.

Ladda ner analysen för att ta del av de argument som krävs för att få de ”mjuka” frågorna att tas på största allvar och samtidigt hjälpa er att skapa momentum i ert förändringsarbete.

Hämta vårt white paper

*Du måste ange en företagsadress för att ladda ner

Fler white papers här


Kunskapsbank

Till kunskapsbanken