Det tjänande ledarskapet

| Av: Sylwia Lindén Kategorier: Ledarskap

Under de senaste årens förändringstryck i företag och organisationer har ledarskapsfrågor debatterats intensivt. Det sker en tydlig förändring av ledarskapsfilosofin i moderna, framsynta företag. Makt, rank och kontroll är de mest effektiva medlen för att ta död på medarbetarengagemang, och istället behöver chefer lära sig ett ledarskap där inlyssning, ödmjukhet och empati står i centrum.

Redan på 70-talet skrev Robert Greenleaf om en ledarfilosofi känd som ”servant leadership”, eller ”det tjänande ledarskapet”. Den handlar i stort om ett ledarskap baserat på att utveckla relationer, eftersom ledarskap (och livet i stort) egentligen handlar om mellanmänskliga relationer. Filosofin har utvecklats över de senaste decennierna och implementeras aktivt av företag som förstår vikten av ett framgångsrikt ledarskap i modern tid.

Här är listan över 10 saker det tjänande ledarskapet tar fasta på.

1. Att lyssna
Förmågan att lyssna är en kritiskt viktig men ändå alltför ofta bristande egenskap hos många ledare. Greenleaf skrev att ”En sann, naturlig tjänande ledare svarar automatiskt på varje problem genom att lyssna först”. Att lyssna bygger styrka hos andra människor. Praktiskt innebär det att en sådan ledare aktivt lyssnar före hon pratar och efter det att hon har pratat. I allt beslutsfattande lyssnar hon färdigt innan något beslut fattas.

2. Empati
Nästa förmåga är empati vilket i flera studier listas som en viktig faktor för att driva business performance. Empati kan sägas vara en förlängning av att lyssna. Den tjänande ledaren försöker förstå och empatiskt sätta sig in i andras situation. Det innebär att lyssna utan att värdera. Empatiska ledare ser inte medarbetarna som bara medarbetare, utan som människor, som förtjänar respekt och erkännande för sina personliga och sina professionella prestationer.

3. Healing
Det Greenleaf menade med ”healing” är att ledare tar tillvara på tillfället att ”hela” dem som de kommer i kontakt med. En tjänande ledare försöker alltid hjälpa människor att lösa sina problem och konflikter i sina relationer, eftersom det är en egenskap de vill utveckla hos alla individer. Det leder till en förändrad företagskultur i vilken arbetsklimatet karaktäriseras av dynamik, fokus på glädje, engagemang och att medarbetarna inte är rädda för att göra misstag.

4. Medvetenhet
Tjänande ledare har en stark känsla för vad som pågår runt omkring dem. De tar in sin omvärld konstant och vet vad som pågår. De är svåra att lura och starkt självmedvetna.

5. Övertalning
Tjänande ledare utnyttjar inte fördelen av att vara i maktposition som ledare. Istället försöker de påverka andra för att övertyga dem om olika saker. De bygger konsensus effektivt genom påverkan och övertalning.

6. Konceptualisering
Det här är förmågan att se ett problem som sträcker sig förbi det dagliga i verksamheten. Tjänande ledare är duktiga på att förutspå situationer och se problem som ännu inte existerar. De ser förbi den egna verksamheten, beaktar alltid omvärlden och fokuserar alltid långsiktigt.

7. Framsynthet
Framsynthet är förmågan att förutse den sannolika utkomsten av en situation. Det betyder att tjänande ledare är duktiga på att dra lärdom från det som varit, ta in det som sker idag och de sannolika konsekvenserna av beslut som fattas i framtiden.

8. Ambassadörsskap
Tjänande ledare drivs inte bara av att tjäna andra människor i sin organisation, utan också organisationen som helhet och dess högre mission och syfte. De strävar också efter att organisationen ska ta ansvar ur ett samhällsperspektiv och göra gott i det bredare perspektivet.

9. Strävan efter att andra ska växa
Ganska självförklarande, men detta handlar om att den tjänande ledaren alltid strävar efter framgång genom andras utveckling. Rent praktiskt kan det handla om att ha en budget för personlig och professionell utveckling, att bry sig om andras idéer och förslag, uppmuntra delaktighet i beslutsfattande eller att hjälpa andra hitta mer passande karriärvägar.

10. Bygga sammanhållning
Relationerna står alltid i centrum i det tjänande ledarskapet. Ledarna visar uppskattning och ger positiv feedback för medarbetarnas prestationer. De vill veta vad medarbetarna går igång på och vad som driver dem så att de kan stötta deras utveckling. De bygger en stark sammanhållning, och den kan bara bli stark om medarbetarrelationerna är starka.

Något att reflektera över…

Det kan kanske vara nyttigt att fundera över hur du själv som ledare agerar i förhållande till den här listan. Ställ dig följande frågor:

  • Har du agerat i enlighet med någon av de tio punkterna i ditt ledarskap nyligen?
  • Vad skulle hända om vi tänkte och agerade i enlighet med det här i vårt arbete? Vad skulle vi göra för våra team och företaget vi jobbar på?
  • Hur skulle det här förändra vår roll som chefer, företagsledare, förebilder på jobbet? Och, eftersom relationer också står i centrum i livet i stort, hur skulle det påverka oss på hemmaplan, i rollen som fruar, män, föräldrar eller vänner?

Läs gärna om hur ett gott ledarskap påverkar hur bra företag presterar i vårt whitepaper ”6 fakta om ledarskap”, eller vår guide om ”Hur du förändrar beteenden”.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Bloggat hos oss

Till bloggen