Change Management

Förändring händer när alla chefer och medarbetare börjar göra annorlunda

Grupper med bra chefer och ett fungerande arbetsklimat är bättre på att hantera förändring. Våra undersökningar och analyser ger er ett bra underlag för att förstå vilka förutsättningar era arbetsgrupper har för att förändras och hjälper er att arbeta med resultaten.

Vår metodik hjälper era chefer och medarbetare att förstå vad de ska göra annorlunda varje dag för att nå rätt förändring. Därefter stöttar vi dem att faktiskt ändra sina beteenden – så att ni når mätbara resultat.


Beteendefokus

Alla våra undersökningar, uppföljningsprocesser och utbildningar är utformade för att stötta beteendeförändringar i hela er organisation.

Uppföljning ger resultat

Att mäta och följa upp effekten av era förändringar skapar tryck i arbetet och gör att ni kan se till att alla faktiskt jobbar mot målen.Bloggat hos oss

Till bloggen