Engagemang

Förstå drivkrafterna bakom era medarbetares engagemang

Engagemang består av både energi och tydlighet. En engagerad medarbetare vet hur den bidrar till era mål och har kraft och energi att göra det.

Det finns starka kopplingar mellan engagemang, kundlojalitet och affärsresultat. En engagerad arbetsgrupp kan ha en vinstmarginal 7 procentenheter högre än oengagerade grupper. För att ni ska kunna frigöra kraften hos era medarbetare hjälper vi er att kartlägga engagemanget i er organisation – vad som driver det och hämmar det.

Vi stöttar våra kunders arbete med att öka medarbetarengagemanget och vet att arbetet behöver se olika ut i olika organisationer. Det handlar om att lyssna på vad era medarbetare tycker fungerar bra och mindre bra och ändra på det som inte fungerar.

Vi hjälper er att mäta och analysera det nuvarande engagemanget samt utforma insatser och utbildningar som hjälper er att öka det på sikt.Bloggat hos oss

Till bloggen