Sambandsanalyser

Förstå drivkrafterna bakom era nyckeltal och hur ni kan förbättra era resultat

Ladda ned produktblad

Engagerade medarbetare med bra chefer är nyckeln till ökad produktivitet, lojalare kunder och högre lönsamhet. Våra sambandsanalyser kartlägger sambanden hos just er och lyfter möjligheterna att påverka nyckeltalen. Vi analyserar er medarbetarundersökning tillsammans med de nyckeltal som är viktigast för er – som t.ex. kundlojalitet, lönsamhet, ert employer brand eller personalomsättning.

Vilka förändringar ger störst effekt? Våra analyser svarar på var i er organisation en förändring genererar bästa möjliga resultat. Analyserna ger också vägledning kring vad varje enskild grupp kan förbättra för att påverka nyckeltalen.


Sätt hårda värden på mjuka frågor

Att kunna visa på värdet av t.ex. medarbetarengagemang och bra ledarskap ger er ett underlag för att driva er utveckling. Genom att lyfta fram fakta blir det lättare att få gehör i organisationen.

Fastna inte i genomsnittsfällan

Alla företag är olika och behöver arbeta med olika saker för att uppnå sina mål. Vad som driver kundlojalitet, effektivitet eller får talanger att stanna är inte samma för er som för andra.

 

Effekterna av medarbetar­engagemang på kund­relationer och lönsamhet

White paper

Läs studien som visar sambanden mellan medarbetarrelationer, kundrelationer och lönsamhet. Resultaten visar övertygande att engagerade medarbetare med bra chefer ökar både kundlojalitet och lönsamhet.

*Du måste ange en företagsadress för att ladda ner

Fler white papers här


Kontakt!

Fyll i din e-post

Så kontaktar vi dig så snart vi kan