Employer branding-analys

Ta reda på vad som driver ert employer brand och öka andelen ambassadörer

Medarbetare som är ambassadörer och gärna rekommenderar arbetsplatsen till andra stärker ert arbetsgivarvarumärke, bidrar till ett gott arbetsklimat och underlättar rekryteringen av nya medarbetare.

Vår employer branding-analys ger er ett arbetsunderlag för arbetet med att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Vi tittar på gemensamma mönster hos era ambassadörer och jämför dem med övriga anställda. Vi analyserar drivkrafterna som gör er till en attraktiv arbetsgivare ur flera perspektiv – t.ex. baserat på roll, anställningstid eller annan bakgrundsinformation.

Vi mäter er attraktivitet som arbetsgivare i samband med er medarbetarundersökning. Employee Net Promoter Score-frågan mäter om era medarbetare vill rekommendera er som arbetsgivare.

Rapportering av employer branding-analysen kan ske på olika sätt:

  • Standard Ni får ett jämförbart värde från -100 till +100. Här ser ni hur ert företag ligger till på ett övergripande plan och kan jämföra er mot ett externt benchmark.
  • Detaljerad rapportering Ni får resultaten rapporterade i ett klickbart organisationschema, per enhet i organisationen. För varje enhet får ni ett så kallat NPS®-värde med andel ambassadörer, kritiker och passiva medarbetare. Med hjälp av rapporten kan ni se vilka delar av organisationen som kräver extra omsorg.
  • Analys Våra analytiker analyserar sambandet mellan eNPS®-värdena och vad som driver och påverkar dem. Vi hjälper er att se vad ni bör fokusera på för att öka andelen ambassadörer och minska andelen kritiker.
  • Textanalys Ofta kompletteras employer branding-analysen med en textanalys av öppna svar. Frågorna som ställs handlar om vad som gör företaget till en bra arbetsgivare och vad företaget skulle behöva förbättra för att bli en bättre arbetsgivare.

Axel Johnson – Så säkrar employer branding nya talanger

Case

För att säkra sin attraktionskraft hos nya talanger gjorde Axel Johnson en analys av vad som påverkar företagets employer brand. Det gav dem ett underlag för att driva ett utvecklingsarbete som gett stor effekt.

*Du måste ange en företagsadress för att ladda ner

Fler white papers här


Netsurvey är en professionell aktör som tänker nytt och produktutvecklar sitt koncept men ändå värnar jämförbarhet. De har en snabb hantering och mycket serviceinriktade och socialt kompetenta medarbetare.

Gunilla Parish, Group HR Director, Aleris

Till våra case

Netsurvey är lyhörda, professionella och kunniga. De är långt mer än vår undersökningsleverantör – de är våra trusted advisors.

Per-Arne Håkansson, Group Vice President HR & Corporate Communications, Munters

Ladda ner case