Lönsamhetsanalys

Sätt hårda siffror på mjuka värden

Att det finns samband mellan medarbetarengagemang, ledarskap, kundupplevelse och ett företags lönsamhet och produktivitet är det få som tvivlar på. Men hur sambanden ser ut och vilka drivkrafter som finns bakom dem varierar mellan olika företag och mellan grupper i samma företag.

Vår lönsamhetsanalys kartlägger sambanden mellan interna faktorer som engagemang, ledarskap och employer brand, samt externa faktorer som kundlojalitet och lönsamhet.


Drivkrafter bakom lönsamhet

Vi analyserar er medarbetarundersökning tillsammans med era gruppers finansiella resultat och identifierar faktorer i arbetsmiljön som påverkar lönsamheten.

Arbeta för att påverka nyckeltalen

När ni vet vilka drivkrafterna är bakom lönsamheten och kundlojaliteten är det lätt att prioritera rätt utvecklingsinitiativ – för bästa möjliga resultat.

Såhär går det till

  • Utifrån medarbetardata, kunddata och lönsamhetsdata genomför våra erfarna analytiker en sambandsanalys. Vi kan analysera existerande data eller samla in ny.
  • Analysen kartlägger hur medarbetarengagemang, ledarskap och arbetsmiljö påverkar kundernas lojalitet och arbetsgruppers lönsamhet i just er organisation.
  • Analysen identifierar drivkrafter och attityder som är gemensamma i de mest lönsamma teamen med flest lojala kunder respektive de med låg lönsamhet och mindre nöjda kunder.
  • Rapporten hjälper er att prioritera bland insatser för att stärka era interna relationer på sätt som påverkar era nyckeltal.
  • Resultatet från analysen kan integreras i vår rapportportal för medarbetar- och kundundersökningar så att varje chef kan se sin grupps arbetsklimat satt i relation till lönsamhet och kundnöjdhet. Grupperna får prioriterade förbättringsförslag som gör resultatet lätt att arbeta med.

Effekterna av medarbetar­engagemang på kund­relationer och lönsamhet

White paper

Läs studien som visar sambanden mellan medarbetarrelationer, kundrelationer och lönsamhet. Resultaten visar övertygande att engagerade medarbetare med bra chefer ökar både kundlojalitet och lönsamhet.

*Du måste ange en företagsadress för att ladda ner

Fler white papers här


Netsurvey är lyhörda, professionella och kunniga. De är långt mer än vår undersökningsleverantör – de är våra trusted advisors.

Per-Arne Håkansson, Group Vice President HR & Corporate Communications, Munters

Ladda ner case

Netsurvey är en professionell aktör som tänker nytt och produktutvecklar sitt koncept men ändå värnar jämförbarhet. De har en snabb hantering och mycket serviceinriktade och socialt kompetenta medarbetare.

Gunilla Parish, Group HR Director, Aleris

Till våra case

Kontakt!

Fyll i din e-post

Så kontaktar vi dig så snart vi kan