Talanganalys

Förstå vad som driver era talanger och deras vilja att prestera

En högpresterande medarbetare kan vara så mycket som 400% mer produktiv än andra anställda och slaget om talangerna hårdnar. För att behålla dem och locka till sig fler är det viktigt att förstå vad som motiverar dem och driver deras vilja att prestera.

Vår talanganalys hjälper er att förstå hur era talanger upplever sin situation, vad de värderar och motiveras av samt hur de ser på er som företag. Den är en bra utgångspunkt för att kunna utveckla och behålla talangerna.

Talanger har ofta en skarp blick för vad som fungerar och inte fungerar i ett företag. Rätt använt förbättrar deras iakttagelser ert företag samtidigt som de själva får möjlighet att påverka och utvecklas.

Såhär går det till:

  • De medarbetare ni identifierat som talanger taggas upp i samband med att ni gör en medarbetarundersökning. När datan har samlats in kan talangerna analyseras som en separat grupp med bibehållen anonymitet.
  • I analysen tittar vi på talangernas attityder och jämför dem med resten av företaget. Det gör att vi kan identifiera och prioritera förbättringsområden som är viktiga för att ni ska kunna behålla era talanger.
  • I samband med att vi presenterar analysen håller vi i en workshop där vi diskuterar vad ni kan göra för att påverka talangernas drivkrafter och attityder i en positiv riktning.

Talent Management

White paper

Vad är det som skiljer en talang från andra duktiga medarbetare? Och vad kan man som enskild chef göra för att utveckla sina stjärnor, öka deras stolthet och få dem att vilja stanna längre?

*Du måste ange en företagsadress för att ladda ner

Fler white papers här


Kontakt!

Fyll i din e-post

Så kontaktar vi dig så snart vi kan