Grupputveckling

Diskussionsledning som hjälper grupper att nå konkreta handlingsplaner för förbättring

Ett dåligt arbetsklimat är ett hinder för effektivt arbete och medarbetarnas engagemang. Grupper med stora utmaningar i sitt arbetsklimat har ofta svårt att själva ta sig vidare i sin utveckling. Våra diskussionshandledare hjälper gruppen att skapa samsyn kring vilka problemen är och komma fram till en gemensam väg framåt för att lösa dem.

Vår grupputveckling utgår ifrån resultatet av en medarbetarundersökning och handledaren hjälper gruppen att diskutera igenom resultatet. En extern handledare kan på ett neutralt sätt ta sig an känsliga frågor och nå längre med gruppen än om t.ex. chefen eller en annan intern person håller i diskussionen.

Målet är att gruppen tillsammans tar fram en handlingsplan för att komma tillrätta med det som inte fungerar i arbetsmiljön.


Erfarna handledare

Alla våra handledare har lång erfarenhet att arbeta med grupper, både grupper i motstånd och sådana som fungerar relativt bra, och att leda dem till en plan med konkreta åtgärder som alla i gruppen känner sig delaktiga i.

Beteendefokus för verklig förändring

Våra handledare hjälper gruppen att identifiera de beteenden som ligger bakom problemen och vad alla behöver göra annorlunda för att gruppens mål ska kunna nås.

Hur kan vi förändra beteenden?

White paper

Kunskap om vad som styr våra beteenden är första steget mot att förändra beteenden hos medarbetare och chefer. Här får du konkreta exempel på hur beteenden fungerar och vad som får oss att agera, och inte agera.

*Du måste ange en företagsadress för att ladda ner

Fler white papers här


Netsurvey har ett starkt verktyg som är enkelt att använda. De har kompetenta, erfarna och engagerade medarbetare.

Elisabeth Henricsson, HR-direktör, Transdev

Till våra case

Netsurvey var lyhörda för våra behov och tog fram en lösning som passade vår verksamhet. Vi har fått väldigt bra support i hela processen.

Ann Surtell, HR-chef, FOREX Bank

Ladda ner case