Ledarutveckling

Utveckla ett ledarskap som stödjer er strategi med fokus på beteenden och resultat

Bra ledare är nyckeln till engagerade medarbetare och hur bra ett företag presterar. För att cheferna i er organisation ska kunna öka engagemanget hos medarbetarna behöver de aktivt göra saker annorlunda. När de förstår vad som styr beteenden hos dem själva och andra kan de leda mer effektivt mot uppsatta mål.

Våra tjänster inom ledarutveckling utgår alltid från ert företags strategi och era utmaningar. Vi börjar med slutet och ställer frågan: Vilken effekt vill ni uppnå? Vilka beteenden vill ni se hos era chefer? Vad ska cheferna göra mer eller mindre av för att ni ska nå era mål? Vi är övertygade om att hållbar organisationsförändring handlar om att förändra beteenden och därför fokuserar vår ledarutveckling på att förstärka nyckelbeteenden hos cheferna.


Mätbara resultat

För att ni ska veta att vår ledarutveckling ger rätt effekt följer vi upp med en effektmätning ett tag efter insatsen, och kan på så sätt säkerställa goda resultat.

Era behov styr

Era utmaningar styr omfattningen på ledarutvecklingen. Allt ifrån kortare stödinsatser, som seminarier om förändring eller feedback, till längre coachingsprogram.

6 fakta om ledarskap

White paper

Få saker har så stor inverkan på ett företag som cheferna. De påverkar medarbetarnas engagemang, prestation och syn på arbetsgivaren. Här har vi samlat 6 fakta som visar värdet av ett gott ledarskap.

*Du måste ange en företagsadress för att ladda ner

Fler white papers här


Netsurveys undersökning ger oss en tydlig bild av ledarskapets nuläge och hjälper oss mäta effekten av våra ledarutvecklingsinsatser. Med ett skräddarsytt ledarindex mäter vi rätt saker.

Ylva Nyberg, Performance and Talent Manager, Preem

Ladda ner case

Netsurveys medarbetarundersökning är mer än ett frågebatteri. Två stora styrkor är att systemets ”smarthet” skapar fokus i handlingsplanearbetet och möjligheten till central överblick.

Christer Jonsson, HR-chef, Apoteket Produktion och Laboratorier

Till våra case

Kontakt!

Fyll i din e-post

Så kontaktar vi dig så snart vi kan