Chefscoachning

Stärk ledarskapet genom framgångsrika beteenden

För att möta era chefers individuella behov av utveckling och stöd erbjuder vi chefscoachning. Programmet anpassas efter varje chefs förutsättningar och utmaningar, t.ex. utifrån resultaten i en medarbetarundersökning eller en ledarutvärdering. Tillsammans med en av våra professionella coacher diskuterar chefen situationer i sin vardag och får hjälp att identifiera och stärka framgångsrika beteenden i sitt ledarskap.

Vår erfarenhet av att coacha chefer och sedan mäta och följa upp insatserna gör att vi vet vilken effekt coachningen ger och vilka förändringar den leder till.

Så här går det till

Programmet inleds med ett möte mellan vår coach och chefen, följt av en workshop med chefens arbetsgrupp. Utifrån problem och utvecklingsområden har vår coach och chefen kontinuerlig kontakt under tre månader med syftet att förändra beteenden. I slutfasen av programmet sammanställs en rapport med konkreta råd för fortsatt utveckling av ledarskapet. En tid efter avslutad coachning genomförs en uppföljande effektmätning i chefens grupp för att se vilka resultat insatserna har gett.

6 fakta om ledarskap

White paper

Få saker har så stor inverkan på ett företag som cheferna. De påverkar medarbetarnas engagemang, prestation och syn på arbetsgivaren. Här har vi samlat 6 fakta som visar värdet av ett gott ledarskap.

*Du måste ange en företagsadress för att ladda ner

Fler white papers här


Det är nu ännu lättare att prata mjuka värden när det går att visa hur de påverkar resultatet. Vi har haft hjälp av Netsurveys modell som gör det lätt att förklara hur allt sitter ihop.

Anneth Dyberg, HR-chef, Granngården

Ladda ner case

Netsurveys undersökning ger oss en tydlig bild av ledarskapets nuläge och hjälper oss mäta effekten av våra ledarutvecklingsinsatser. Med ett skräddarsytt ledarindex mäter vi rätt saker.

Ylva Nyberg, Performance and Talent Manager, Preem

Ladda ner case

Kontakt!

Fyll i din e-post

Så kontaktar vi dig så snart vi kan