Ledningsgruppsutveckling

En effektiv ledningsgrupp är nyckeln till företagets framgång

Hur ledningsgruppen fungerar påverkar såväl medarbetarnas syn på företaget som deras engagemang. En väl fungerande ledningsgrupp som samarbetar bra är mer effektiv och dessutom helt avgörande för företagets framgång.

Om er ledningsgrupp har utmaningar i sitt arbete kan ni få stor hjälp av att arbeta tillsammans med våra konsulter. Kanske har ni svårt att fatta beslut och få saker genomförda, svårt att samarbeta eller lågt förtroende för varandra? Finns det konflikter i gruppen eller har ni svårt att kommunicera med varandra? Våra erfarna coacher hjälper er att ringa in problemen och skapa konkreta handlingsplaner. Arbetet drivs i workshopformat och utgår alltid ifrån era övergripande målsättningar och ledningens utmaningar.


Ledningens svårigheter sprider sig

Av erfarenhet vet vi att många problem som finns i en ledningsgrupp sprider sig i organisationen. För att ändra på det som inte fungerar behöver ni börja i ledningsgruppen.

Baserat på data

Ofta utgår våra insatser ifrån resultatet av en medarbetarundersökning, en Personprofilanalys PPA eller GDQ för att snabbare hitta det ni behöver jobba vidare med.

Preem – Stärkt konkurrenskraft genom ledarutveckling

Case

Preem stärker sin konkurrenskraft genom att arbeta med medarbetarrelationerna. Insikter från analysen av Preembarometern vägleder initiativ som stärker chefernas förmåga att leverera mot uppsatta mål.

*Du måste ange en företagsadress för att ladda ner

Fler white papers här


Netsurveys undersökning ger oss en tydlig bild av ledarskapets nuläge och hjälper oss mäta effekten av våra ledarutvecklingsinsatser. Med ett skräddarsytt ledarindex mäter vi rätt saker.

Ylva Nyberg, Performance and Talent Manager, Preem

Ladda ner case

Netsurvey är lyhörda, professionella och kunniga. De är långt mer än vår undersökningsleverantör – de är våra trusted advisors.

Per-Arne Håkansson, Group Vice President HR & Corporate Communications, Munters

Ladda ner case