Utbildningar och workshops

Hjälp era chefer och medarbetare att identifiera och stärka sina nyckelbeteenden

Vi håller utbildningar och workshops med syftet att träna chefer, ledningsgrupper och medarbetare att hantera utmaningar i organisationen – från att utveckla nyckelbeteenden som ökar kundlojaliteten till att agera enligt företagets värderingar.

Vi utgår alltid från ett beteendefokus – man måste göra något annorlunda för att nå förändring. Alla deltagare får med sig konkreta verktyg att använda redan dagen efter utbildningen. Temat anpassas alltid utifrån era utmaningar och förutsättningar.

Vår metodik baseras på OBM – Organizational Behaviour Management – beteendevetenskaplig forskning om vad som styr våra beteenden och hur man kan förändra dem. Vi blandar alltid teori och praktik.

Exempel på workshops och utbildningar vi håller i:

Från frågor till framgångsrik förändring

Workshopen “Från frågor till framgångsrik förändring” ger cheferna i din organisation bättre förutsättningar att åstadkomma förändring. De tränar på att se sina egna och sin grupps beteenden och förstå vad som krävs för att ändra dem.

I workshopen går vi på djupet med vad beteenden är, hur de kan analyseras och vad som har störst effekt när vi vill förändra dem samt hur man upprättar bra handlingsplaner för förändring.

Feedbackträning – Positiv förändring genom återkoppling

Att regelbundet få veta hur det går i arbetet är en förutsättning för att medarbetare ska kunna prestera sitt bästa. Men vad är bra feedback och hur ska den levereras? Med kunskap om beteenden kan era chefer ge tydligare och konstruktiv feedback.

Era chefer får träna på att ge och få feedback. Efter workshopen kan de lättare förstärka sina egna positiva beteenden och ge tydligare feedback i t.ex. utvecklingssamtal.

Att hantera grupper i motstånd

En workshop som främst riktar sig mot HR. Deltagarna får lära sig att hjälpa grupper med utmaningar i sitt arbetsklimat. HR kan sedan i sin roll som utomstående få gruppen och chefen att tillsammans nå till botten av problemen samt blicka framåt och nå relevanta handlingsplaner.

Hur kan vi förändra beteenden?

White paper

Kunskap om vad som styr våra beteenden är första steget mot att förändra beteenden hos medarbetare och chefer. Här får du konkreta exempel på hur beteenden fungerar och vad som får oss att agera, och inte agera.

*Du måste ange en företagsadress för att ladda ner

Fler white papers här


Kontakt!

Fyll i din e-post

Så kontaktar vi dig så snart vi kan