Kundundersökningar

Ökad kundlojalitet genom kontinuerlig feedback och en kundorienterad organisation

Nyckeln till en stark kundlojalitet är att bygga en företagskultur som lär av varje kundkontakt och snabbt agerar på kundens feedback. Våra lösningar hjälper er att förstå vad som driver kundlojalitet hos era kunder så att ni ska kunna förbättra kundupplevelsen, stärka lojaliteten och öka företagets lönsamhet.


Välj rätt typ av undersökning

För att ni ska lyckas med er kundundersökning hjälper vi er att definiera ett syfte och välja mätmetoder och frågor så att resultatet blir så användbart som möjligt – både operativt och strategiskt.

Resultat som är lätta att arbeta med

Att mäta ändrar ingenting. Det är arbetet med resultatet som ger förändring. Våra undersökningar är gjorda för att resultatet ska vara enkelt för alla i er organisation att jobba med.

 

Vi skiljer mellan två typer av kundundersökningar:

  1. Kundundersökningar i realtid utvärderar vad kunderna tycker om sin senaste kontakt med er, till exempel vid ett köp eller vid ett supportärende. Denna typ av undersökning utvärderar företagets processer och bemötande och man kan direkt följa resultatet av de åtgärder som vidtas.
  2. Årliga kundundersökningar, även kallad relationsmätningar, genomförs en till två gånger per år och utvärderar kundernas relation till ert företag, oavsett om de varit i kontakt med er eller inte. Undersökningen utgår från era mål och strategier och fokuserar på det viktiga förändringsarbetet efteråt.

Inom kundundersökningar pratar vi om två viktiga KPI:er: 

  • Net Promoter Score (NPS) mäter hur lojala era kunder är genom att ta reda på om ni är en leverantör de vill rekommendera till folk de känner. Måttet är en bra indikator på företagets framtida lönsamhet.
  • Nöjd Kund Index (NKI) utvärderar hur nöjda kunderna är med er som leverantör utifrån tre frågor om nöjdhet med bolaget, hur väl företaget motsvarat förväntningarna och hur bra företaget upplevs jämfört med ett idealt företag.

Oavsett vilket behov, eller hur stor eller liten er organisation är, har vi lösningar som på ett enkelt och smidigt sätt kan hjälpa er att bli ett än mer kundfokuserat bolag. Vi är nordiska partners till Satmetrix och kan även erbjuda deras lösning för kundundersökningar.

Så lyckas du med din kundundersökning

White paper

Många gör kundundersökningar men det är viktigt att tänka igenom hur man gör den för att få ut så mycket som möjligt. Läs våra råd om hur ni kan tänka kring undersökningens syfte och hur ni väljer metod och frågor.

*Du måste ange en företagsadress för att ladda ner

Fler white papers här


En av Netsurveys styrkor är deras webbverktyg. Dels kan varje Key Account Manager gå in och jobba med sina kunder, dels kan vi enkelt få en helhetsbild över koncernens resultat och förbättringsarbete.

Kennet Högman, Regionchef Norra Europa, Loomis

Ladda ner case

Netsurvey är lyhörda, professionella och kunniga. De är långt mer än vår undersökningsleverantör – de är våra trusted advisors.

Per-Arne Håkansson, Group Vice President HR & Corporate Communications, Munters

Ladda ner case

Kontakt!

Fyll i din e-post

Så kontaktar vi dig så snart vi kan