Årlig kundundersökning

Mät kundupplevelsen årligen för att få en bredare bild av vad era kunder tycker om er och hur ni kan förbättras

Hur ser era kunder på ert företag? Ligger ni i framkant och är proaktiva? Är ni ett förstahandsval och hur väl fungerar era produkter och tjänster? Genom att ta reda på vad era kunder ser som era styrkor och vad ni behöver utveckla för att bli än mer attraktiv leverantör skapas förutsättningar för lönsam tillväxt.

Vår årliga kundundersökning, även kallad relationsundersökning, utgår ifrån era mål och er strategi och fokuserar på det viktiga förbättringsarbetet efter undersökningen. Undersökningen är väl beprövad och dessutom lätt att genomföra.


Årlig mätning

Till skillnad från kundundersökningar i realtid som genomförs kontinuerligt för att optimera processer rekommenderar vi att även genomför en årlig kundundersökning för att få en bredare bild av vad era kunder tycker om er.

Lättanvänt resultat

Resultatet från undersökningen ger era arbetsgrupper underlag som visar vilka områden som är viktiga att prioritera för att öka kundnöjdheten, och vilka områden som ses som era styrkor. Vår uppföljningsprocess ger arbetsgrupperna stöd i att ta fram konkreta handlingsplaner så att ni når förändring.

Vår relationsundersökning erbjuder:

  • Skräddarsydda frågor och rapportering: Tillsammans med er definierar vi syftet med undersökningen, bestämmer frågor och sätter upp strukturen för återrapporteringen
  • Enkel rapportering vilket gör det lätt att få en snabb överblick över vad kunderna tycker
  • Styrkor och utvecklingsområden för respektive arbetsgrupp, vilket säkerställer att hela organisationen arbetar med rätt områden för utveckling
  • Stöd för att agera och följa upp kundsvar

Våra studier stärker sambandet mellan kundlojalitet och lönsamhet. Lyssna på kunden och agera på feedbacken så kommer ni att se förbättrade resultat på sista raden.

Så lyckas du med din kundundersökning

White paper

Många gör kundundersökningar men det är viktigt att tänka igenom hur man gör den för att få ut så mycket som möjligt. Läs våra råd om hur ni kan tänka kring undersökningens syfte och hur ni väljer metod och frågor.

*Du måste ange en företagsadress för att ladda ner

Fler white papers här


Kontakt!

Fyll i din e-post

Så kontaktar vi dig så snart vi kan


Bloggat hos oss

Till bloggen