Kvalitetsmätning

Kundfeedback för bättre kvalitetssäkring och ökad kundnöjdhet

Med vår Quality Monitor kan ni följa upp hur varor och tjänster motsvarar era kunders förväntningar. För att ni ska kunna kvalitetssäkra era produkter och förbättra er kundservice får era kunder svara på frågor om varans kvalitet i samband med ett köp.

När ni vet vad era kunder tycker att ni behöver förbättra kan ni hela tiden utveckla eller sortera bort det som inte håller den kvalitet som krävs. Då minskar ni antalet reklamationer, skapar fler nöjda kunder och ökar er konkurrenskraft och lönsamhet.


Produktutveckla bara där det behövs

Resultatet presenteras per produkt vilket gör att ni kan göra insatser där det behövs, och undvika att göra produktförändringar som konsumenterna inte efterfrågar.

Få rapporteringen ni behöver

Ni kan styra vilka resultat som ger era ansvariga notiser och vi ser till att rapporteringen matchar hur ni arbetar med resultatet, t.ex. uppdelat per fabrik som producerar varorna.

Såhär går kvalitetsmätningen till:

  • Skräddarsydda frågor Vi hjälper er att definiera syftet för undersökningen och välja de mest relevanta frågorna.
  • Anpassad rapportering Vi ser till så att kundernas feedback hamnar hos den som ska agera på den. Varje produktansvarig får ett index över hur just deras produkter uppfattas.
  • Realtidsrapportering Kvalitetsindexet presenteras löpande och visar vad som är orsaken till kvalitetsproblemen. Systemet kan skicka notiser till de ansvariga baserat på era önskemål – allt ifrån att hantera varje missnöjd kund till att övervaka trender.
  • Uppföljning över tid Efter ett tag får era kunder en andra enkät för att se till så att varan håller vad den lovar även på sikt.

Så lyckas du med din kundundersökning

White paper

Många gör kundundersökningar men det är viktigt att tänka igenom hur man gör den för att få ut så mycket som möjligt. Läs våra råd om hur ni kan tänka kring undersökningens syfte och hur ni väljer metod och frågor.

*Du måste ange en företagsadress för att ladda ner

Fler white papers här


Kontakt!

Fyll i din e-post

Så kontaktar vi dig så snart vi kan