Net Promoter Score®

En process som hjälper er göra kundupplevelsen till en konkurrensfördel

Varje möte med era kunder är en möjlighet att överträffa deras förväntningar och vinna deras lojalitet. Genom att mäta Net Promoter Score® och skapa en process för arbetet med kundupplevelsen kan ni involvera hela organisationen i att öka antalet lojala kunder.

Vi hjälper er att sätta upp en effektiv process för att samla in och agera på kundernas input både operativt och strategiskt med stöd av Satmetrix mjukvara NPX. När ni driver organisationsutveckling med kunden i fokus skapar ni förutsättningar för lönsam tillväxt genom lojala kunder som köper mer, stannar längre och rekommenderar er till andra.


Mät rätt sak vid rätt tillfälle

För att fånga kundens upplevelse av er hjälper vi er att ta fram customer journeys som gör att ni kan ställa rätt frågor till rätt personer vid rätt tillfälle.

Hitta era kunders drivkrafter

Med hjälp av rapporter som listar drivkrafterna bakom kundernas lojalitet kan ni lätt sätta in åtgärder där de påverkar kundupplevelsen mest.

Net Promoter Score® är en global standard för att mäta kundlojalitet och ett varumärke som ägs av företaget Satmetrix. Netsurvey är Satmetrix partner på den Nordiska marknaden. Net Promoter Score® (NPS®) utgår från frågan ”Skulle du rekommendera företaget som leverantör till en vän eller kollega?” och har bevisad koppling till lönsam tillväxt. Ni får ett index på andelen ambassadörer respektive kritiker bland ert företags kunder både på övergripande nivå och uppdelat i segment.

Med hjälp av Satmetrix mjukvara NPX får ni ett systemstöd för att få ut mesta möjliga nytta av att fråga era kunder om vad de tycker om er, allt från analyser och strategiska rapporter till operativt stöd för de medarbetare som möter kunderna varje dag. Rapportering i systemet går att styra så att den matchar er organisationsstruktur och följer er befintliga ”affärsrytm”. Det gör att kundinsikter blir en naturlig parameter i ert strategiska beslutsfattande och hjälper er att bygga en kultur som drivs av viljan att skapa bättre kundupplevelser.

NPS och den ultimata frågan

White paper

Net Promoter Score® kopplar kundlojalitet till företags lönsamhet och tillväxt. Läs om hur det fungerar och forskningen som gjort NPS-metoden till en global standard för att mäta och förbättra kundlojalitet.

*Du måste ange en företagsadress för att ladda ner

Fler white papers här


Kontakt!

Fyll i din e-post

Så kontaktar vi dig så snart vi kan