Nöjd Kund Index

Mät och följ upp era kundrelationer för att få mer nöjda kunder

Vår kundundersökning utgår ifrån era mål och er strategi och fokuserar på det viktiga förbättringsarbetet efter undersökningen. Undersökningen är väl beprövad och dessutom lätt att genomföra, vilket ger en hög svarsfrekvens. Genom att mäta Nöjd Kund Index (NKI) kan ni ta reda på vad era kunder tycker om er och vad ni kan förändra till det bättre för att få fler nöjda kunder.

Resultatet ger era grupper ett underlag med områden som är viktiga att prioritera för att öka kundnöjdheten. Vår uppföljningsprocess ger grupperna stöd i att ta fram konkreta handlingsplaner så att ni når förändring.


Varje grupp får unika förbättringsområden

Varje grupp får en unik rapport med aktuella fokusområden som just de behöver arbeta med för att öka kundnöjdheten. Det hjälper er att rikta kraften hos era medarbetare åt rätt håll.

Enkelt för kunden

Tillsammans med er väljer vi ut få men relevanta frågor så att era kunder kan svara på undersökningen både snabbt och enkelt. Enkäten är responsiv och smidig att svara på både i telefon och på datorn.

 

Så lyckas du med din kundundersökning

White paper

Många gör kundundersökningar men det är viktigt att tänka igenom hur man gör den för att få ut så mycket som möjligt. Läs våra råd om hur ni kan tänka kring undersökningens syfte och hur ni väljer metod och frågor.

*Du måste ange en företagsadress för att ladda ner

Fler white papers här


Kontakt!

Fyll i din e-post

Så kontaktar vi dig så snart vi kan