Grupputvärdering GDQ

Grupputveckling som frigör potentialen i era team genom effektivare samarbete

För att kunna utveckla en verksamhet eller nå uppsatta mål behöver grupperna i ett företag arbeta effektivt tillsammans. Grupper som arbetar tillsammans går typiskt igenom fyra faser i sin utveckling. I de olika faserna lägger grupper olika mycket tid på att faktiskt arbeta – övrig tid går åt till konflikter eller överdriven artighet. En GDQ-analys (Group Development Questionnaire) svarar på i vilken fas en grupp är och vilka frågor de behöver jobba med för att bli mer effektiva.

I undersökningen svarar alla i gruppen på frågor kring hur samarbetet fungerar. Gruppen arbetar sedan med resultatet i en workshop med en av våra konsulter – ett arbete som ökar självinsikten, tar bort hinder för samarbete och gör gruppens arbete mer effektivt.


Olika faser kräver olika ledarskap

En chef som vet vilken fas gruppen är i kan anpassa sitt ledarskap för att snabbare hjälpa gruppen till nästa fas, eller hantera de utmaningar som gruppen har i sitt nuvarande läge.

Vetenskaplig grund bakom gruppernas effektivitet

GDQ-metoden är utvecklad vid Temple University, USA och sambanden mellan gruppens faser och dess effektivitet är vetenskapligt bevisad.

Gruppers fyra faser

En grupp kan befinna sig i flera faser samtidigt eftersom deltagarna är olika, men har oftast sin tyngdpunkt i en.

  • Fas 1 handlar om vikten av att känna trygghet och tillhörighet. Människorna är försiktiga och artiga, vill helst inte ta egna initiativ utan väntar in ledaren. Mål och roller är oklara.
  • Fas 2, med en ökad trygghet, innebär att medlemmarna vågar ifrågasätta och ta konflikter. Men det kan också bli öppen konkurrens och syndabocksletande.
  • Fas 3 präglas av tillit och struktur. Eftersom gruppen löst sina konflikter ökar tron på gruppens förmågor. De kan allt mer fokusera på målet och tillåter olikheter.
  • Fas 4 heter Arbete och produktivitet. Här lyssnar alla på varandra, mål och roller är tydliga och arbetet fördelas efter kompetens. Folk trivs och gillar vad de gör.

Hur går det till?

Gruppen fyller i en undersökning där de får ta ställning till olika frågor som handlar om gruppen och hur den samarbetar. I workshopen går våra konsulter igenom vad de olika stegen innebär, vilket ledarskap som hjälper gruppen vidare och ger medlemmarna verktygen att själva kunna öka sin effektivitet.

GDQ-analyser ger gruppen specifika områden att utveckla och jobba vidare för att kunna fokusera mer på jobbet och gruppens mål.

Effekterna av medarbetar­engagemang på kund­relationer och lönsamhet

White paper

Läs studien som visar sambanden mellan medarbetarrelationer, kundrelationer och lönsamhet. Resultaten visar övertygande att engagerade medarbetare med bra chefer ökar både kundlojalitet och lönsamhet.

*Du måste ange en företagsadress för att ladda ner

Fler white papers här


Kontakt!

Fyll i din e-post

Så kontaktar vi dig så snart vi kan