Ledarutvärdering

Förstå ledarskapet i organisationen för att kunna utveckla det åt rätt håll

Ett bra ledarskap är den starkaste drivkraften bakom medarbetarnas engagemang och en förutsättning för att nå förändring. Vi kartlägger ledarskapet i er organisation genom medarbetarundersökningar och specifika ledarutvärderingar.

360-utvärderingen ger chefen ett konkret feedbackverktyg att agera utifrån för att förbättra sitt ledarskap. Ledarindex ger cheferna ett jämförbart värde på sitt ledarskap och en rapport över styrkor och utvecklingsområden. Det ökar självinsikten hos cheferna och hjälper dem att utveckla sitt ledarskap där det är mest angeläget.

Oavsett ledarutvärdering så ger våra underlag er möjlighet att prioritera och utforma ledarutvecklingsinsatser utifrån behoven i er organisation.


Mät de ledarbeteenden ni vill se i ert företag

Vi har lång erfarenhet av att skapa skräddarsydda ledarindex genom att bryta ner företags ledarkriterier till konkreta beteenden som utvärderas. Det ger möjligheten att mäta och följa upp det som är mest relevant för er.

Utvärdera era utvecklingsinsatser

Mät och utvärdera de chefer som genomgår ledarträning för att se att den ger rätt effekt! Genom att mäta ledarskapet regelbundet kan ni bättre förstå vilka insatser som ger effekt och inte.

 

6 fakta om ledarskap

White paper

Få saker har så stor inverkan på ett företag som cheferna. De påverkar medarbetarnas engagemang, prestation och syn på arbetsgivaren. Här har vi samlat 6 fakta som visar värdet av ett gott ledarskap.

*Du måste ange en företagsadress för att ladda ner

Fler white papers här


Kontakt!

Fyll i din e-post

Så kontaktar vi dig så snart vi kan