360-feedback

Hjälp era chefer att öka självinsikten och utveckla ledarskapet

Med hjälp av en 360° utvärdering får cheferna i er organisation en heltäckande bild av hur deras ledarskap uppfattas av andra i organisationen. Det ger dem värdefulla insikter om hur de kan utveckla sitt ledarskap.

Chefen får syn på glapp mellan sin självbild och andras uppfattning genom att bedöma sig själv och utvärderas av sina direktrapporterande, sina kollegor och sin chef. Ledarskapet mäts på fem dimensioner som är framtagna baserat på forskning: relation, genomförande, affärsmannaskap, inspiration och kommunikation.

Chefen får en webbaserad rapport som listar styrkor och utvecklingsområden samt texter som ger feedback på chefens specifika resultat för att stötta förändring.


Möjlighet till muntlig återkoppling

Chefen får resultatet återkopplat av en coach och får tillsammans med coachen diskutera vad resultatet innebär, ställa frågor och få en konkret handlingsplan framåt.

Skräddarsy efter era ledarbeteenden

För att identifiera vilka beteenden som behöver stärkas i just er organisation kan vi anpassa 360-utvärderingen efter er ledarmodell. Då får chefen feedback på just de ledarbeteenden ni önskar se i er organisation.

 

Förtroende i organisationer

White paper

Förtroende är en förutsättning för att samarbeten ska fungera. Läs om vad som får en medarbetare att känna förtroende för chefer och kollegor och vilka positiva effekter ökat förtroende har i företag.

*Du måste ange en företagsadress för att ladda ner

Fler white papers här


Kontakt!

Fyll i din e-post

Så kontaktar vi dig så snart vi kan