Medarbetar- & kundundersökning

Öka kundfokuset i hela organisationen genom samanalys av medarbetar- och kundundersökningen

Det är medarbetarna som möter era kunder varje dag som är ansvariga för kundupplevelsen. Medarbetarnas förutsättningar att göra ett bra jobb och bilden era kunder har av er sitter ihop.

Vi kopplar samman resultaten från er medarbetar- och kundundersökning och ger er rätt underlag för att öka kundfokuset i hela organisationen. Ni får strategiska insikter som bolag, samtidigt som varje arbetsgrupp får hjälp att fokusera på rätt saker för att stärka kundupplevelsen.

Vi hjälper er att välja och utforma undersökningar relevanta för er verksamhet. I uppföljningsprocessen arbetar varje arbetsgrupp med utvecklingsområden som förbättrar såväl arbetsmiljö som kundlojalitet.


Smarta resultatrapporter

Varje arbetsgrupp får en egen rapport som innehåller utvecklingsområden som rör både kunder och arbetsmiljön. Ju bättre gruppens arbetsmiljö är desto mer fokus riktar rapporten mot kundfrågor.

Stämmer er självbild?

Genom vissa överlappande frågor stämmer ni av er självbild mot vad kunderna tycker. På så sätt kan ni rikta förbättringsinsatser till områden som kunderna efterfrågar mest.

 

Påverka kund­upplevelsen genom stärkta medarbetar­relationer

White paper

Det är medarbetarna som skapar kundupplevelserna. Läs om hur ni kan dra nytta av att förstå sambanden mellan engagerade medarbetare och lojala kunder för att öka lojaliteten och lönsamheten i ert företag.

*Du måste ange en företagsadress för att ladda ner

Fler white papers här


Netsurvey är lyhörda, professionella och kunniga. De är långt mer än vår undersökningsleverantör – de är våra trusted advisors.

Per-Arne Håkansson, Group Vice President HR & Corporate Communications, Munters

Ladda ner case

Det är nu ännu lättare att prata mjuka värden när det går att visa hur de påverkar resultatet. Vi har haft hjälp av Netsurveys modell som gör det lätt att förklara hur allt sitter ihop.

Anneth Dyberg, HR-chef, Granngården

Ladda ner case

Kontakt!

Fyll i din e-post

Så kontaktar vi dig så snart vi kan