Medarbetarundersökning

Med vår välbeprövade medarbetarundersökning ställer ni rätt frågor och får en tydlig överblick över er organisations styrkor och förbättringsområden.

Ladda ned produktblad

Vill ni veta mer än vad medarbetarna tycker? Med vår medarbetarundersökning ställer ni rätt frågor och får en tydlig överblick över er organisations styrkor och förbättringsområden. Våra index och mätetal är testade mot lönsamhet och effektivitet, så vi vet att de påverkar affärsresultaten.

Vår medarbetarundersökning är välbeprövad och enkel att genomföra. Resultatet analyseras av våra erfarna konsulter och ger er ett strategiskt underlag för att prioritera era utvecklingsinitiativ.

Alla chefer får tillgång till vår rapportportal där de kan se och arbeta med sina resultat, med stöd av ett enkelt och effektivt uppföljningsverktyg.


Varje arbetsgrupp får en unik rapport

Alla chefer får en egen rapport med gruppens styrkor och utvecklingsområden – viktad utifrån det som påverkar gruppens engagemang och lönsamhet mest.

Goda analysmöjligheter för HR

Vårt HR Analytics-verktyg ger HR möjlighet att enkelt överblicka organisationen, analysera data och ta fram specialrapporter på egen hand.

Vi har en omfattande frågebank och benchmarkdatabas och erbjuder färdiga kommunikations- och feedbacktexter. Vi hanterar komplexa organisationsstrukturer och levererar våra tjänster på över 60 språk.

Ni kan rikta in medarbetarundersökningen på nyckelområden som är särskilt viktiga för er utveckling, som till exempel kultur, ledarskap eller engagemang. Vi har också lång erfarenhet av att skräddarsy index, genomföra mer djupgående analyser av relevanta områden samt samanalysera resultaten med era kundundersökningar.

Ni väljer själva om ni vill genomföra årliga medarbetarundersökningar eller kortare och mer frekventa pulsmätningar.

Alla resultat finns tillgängliga i en och samma portal där arbetsgrupperna även registrerar sina handlingsplaner. Det ger HR, chefer och ledning möjlighet att följa upp att uppföljningsarbetet tar fart och genomförs i hela organisationen.

10 tips inför en medarbetarundersökning

White paper

Vad ska ni tänka på för att få en användbar medarbetarundersökning? Att mäta förändrar ingenting i sig, men en bra undersökning är ett kraftfullt verktyg för att nå förändring. Läs våra goda råd.

*Du måste ange en företagsadress för att ladda ner

Fler white papers här


När man anlitar Netsurvey får man mycket mer än en medarbetarundersökning, de stöttar förändringsarbetet som följer i en kontinuerlig process.

Mirta Salamon, Head of Talent Management and Employer Branding, Tele2

Ladda ner case

Netsurvey är en professionell aktör som tänker nytt och produktutvecklar sitt koncept men ändå värnar jämförbarhet. De har en snabb hantering och mycket serviceinriktade och socialt kompetenta medarbetare.

Gunilla Parish, Group HR Director, Aleris

Till våra case

Kontakt!

Fyll i din e-post

Så kontaktar vi dig så snart vi kan