Pulsmätning

Skapa momentum i ert förändringsarbete och följ upp att era insatser ger effekt

Pulsmätningar ger er frekvent information om hur exempelvis engagemang och ledarskap utvecklas i företaget. Pulsmätningen är en mindre omfattande undersökning än medarbetarundersökningen som hjälper er att oftare följa upp viktiga frågor. Hur t.ex. engagemanget ser ut och utvecklas i organisationen är en viktig indikator på organisationens prestationsförmåga i övrigt.

En pulsmätning utgår ifrån ett fåtal frågor som ringar in det som är viktigt för er organisation att följa upp just nu. Det kan vara att följa upp effekten av olika förändringsinitiativ, stämma av viktiga fokusområden eller följa utvecklingen av era nyckelindex.

Resultatet av pulsmätningen levereras i vår interaktiva rapportportal där HR och ledning kan få en överblick över organisationens utveckling, samtidigt som de enskilda arbetsgrupperna kan se effekten av sitt eget arbete.


Mät oftare för att skapa momentum

Att mäta och följa upp ofta signalerar att frågorna är prioriterade i organisationen. När arbetet med mjuka frågor blir konkret och mätbart sporrar det till aktivt arbete.

Tidiga varningssignaler och realtidsinsikter

Att mäta och följa upp ofta föder organisationen med realtidsinsikter om vad organisationen och enskilda chefer behöver agera på och när, innan problem uppstår.

 

Energi + Tydlighet = Engagemang

White paper

Vad är medarbetarengagemang egentligen och hur kan man påverka det? Vår syn på engagemang handlar om energi och tydlighet. Här berättar vi mer om drivkrafterna bakom engagemang och hur du kan arbeta med dem.

*Du måste ange en företagsadress för att ladda ner

Fler white papers här


Netsurvey har ett starkt verktyg som är enkelt att använda. De har kompetenta, erfarna och engagerade medarbetare.

Elisabeth Henricsson, HR-direktör, Transdev

Till våra case

Det vi fastnade för var Netsurveys engagemangsmodell som passade oss perfekt. Vi har mycket energi i organisationen men vi behöver också mäta tydligheten.

Samir Törnblad, Talent Manager, TV4

Ladda ner case

Kontakt!

Fyll i din e-post

Så kontaktar vi dig så snart vi kan